Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotační program politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí

medical-681119__340
Share Button

Dotace na podporu neinvestičních projektů zaměřených na řešení problematiky závislostí na legálních a nelegálních návykových látkách a řešení problematiky patologického hráčství na území statutárního města Brna. Cílem podpory je snižování sociálních a zdravotních rizik a dalších škod, která s sebou užívání návykových látek a hazardní/patologické hraní nesou.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021.

Příjemci podpory:

  • Právnické a fyzické osoby působící ve městě Brně na projekty, které jsou v souladu se Strategií politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2022-2025.

Typy podporovaných aktivit:

  • Přispět k ochraně veřejného zdraví a bezpečnosti a zlepšení situace skupin obyvatel dotčených problematickým užíváním či závislostí na nelegálních nebo legálních návykových látkách a hazardním/patologickým hraním.
  • Rozvoj a inovace systému poskytované péče na území města v souladu s principy snižování rizik, zotavení, participace, kvality, efektivity a racionálního přístupu.
  • Udržet a rozvíjet síť služeb a projektů zaměřených na ohrožené a rizikové skupiny obyvatel (aktivní uživatelé legálních a nelegálních drog a závislí; zotavující se uživatelé legálních či nelegálních drog a hazardní/patologičtí hráči; sociální okolí závislého nebo ohroženého závislostí; školní populace)

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků v rozpočtu města Brna na podporu stanoveného účelu je cca 8,3 mil. Kč.
  • Maximální výše dotace není stanovena.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat více žádostí, obsah projektu musí být odlišný.
  • Dotaci lze využít v kalendářním roce, ve kterém bude projekt realizován, tj. od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>