Přeskočit na obsah

Město Brno — Program III – Prevence drog a závislostí

Dotace na podporu projektů zaměřených na řešení problematiky závislostí na legálních a nelegálních návykových látkách a řešení problematiky patologického hráčství na území města Brna.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby působící ve městě Brně na projekty, které jsou v souladu se Strategií politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2022–2025.
  • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, evidované církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, školské právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Mezi podporované aktivity patří především: 
  • Ochrana veřejného zdraví a bezpečnosti a zlepšení situace skupin obyvatel dotčených problematickým užíváním či závislostí na nelegálních nebo legálních návykových látkách a hazardním/patologickým hraním.
  • Inovativní projekty, které nejsou na území města Brna realizovány a jsou v souladu s principy snižování rizik, zotavení, participace, kvality, efektivity a racionálního přístupu.
  • Udržení a rozvíjení sítě služeb a projektů zaměřených na ohrožené a rizikové skupiny obyvatel.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků v rozpočtu města Brna na podporu stanoveného účelu dosahuje cca 4 mil. Kč. (v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2024).
 • Minimální výše dotace: 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: 800 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze využít v kalendářním roce, ve kterém bude projekt realizován, tj. od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru