Přeskočit na obsah

Dotační program — Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji

Dotace na podporu zajištění školního stravování dětí v mateřských školách, žáků v základních školách a středních školách, v konzervatořích a v zařízení školního stravování, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci a umožnit tak nejen zlepšení podmínek pro řádný průběh jejich školní docházky, ale i předcházet případnému sociálnímu vyloučení.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 17. 8. 2023 do 30. 8. 2023.

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení se sídlem v Ústeckém kraji, které nezřizuje Ústecký kraj, a které jsou zapsané v souladu se školským zákonem v Rejstříku škol a školských zařízení:
  • mateřská škola,
  • základní škola,
  • střední škola,
  • konzervatoř,
  • zařízení školního stravování.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora školního stravování dětí v mateřských školách.
 • Podpora školního stravování žáků základních, středních škol a konzervatoří.
 • Podpora je určena na zajištění bezplatně poskytnutého školního stravování cílové skupině.
 • Podpora je stanovena prostřednictvím jednotkových nákladů, který představuje příspěvek na zajištění školního stravování pro jedno dítě na jeden den. Podpora je stanovena na základě vykázání počtu odebraného školního stravování dětmi z cílové skupiny za jednotlivé dny ve sledovaném období. Výše způsobilých výdajů se počítá na základě počtu dosažených jednotek a na základě k nim stanovených jednotkových nákladů.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků na stanovený účel pro školní rok 2023/2024 činí 13 000 000 Kč (z toho EU 90 %, tj. 11 700 000 Kč, Kraj 10 %, tj. 1 300 000 Kč).
 • Výše dotace se stanoví na základě jednotkových nákladů, počtu pracovních dní v období školního vyučování a kvalifikovaného odhadu počtu dětí a žáků ve věku 2 – 21 let, kteří jsou z rodin ohrožených chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací, v součtu za všechny typy jednotek školního stravování, resp. obou typů aktivit. Kvalifikovaný odhad určí statutární zástupce způsobilého žadatele (školy nebo školského zařízení se sídlem v Ústeckém kraji, které nezřizuje Ústecký kraj).
 • Odhad počtu zapojených dětí/žáků nesmí překročit kapacitu školy/školského zařízení uvedené v Rejstříku škol a školských zařízení, přičemž maximální výše dotace jedné žádosti nesmí překročit 2 500 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu je 100 %.

Specifika a omezení:

 • Termín ukončení realizace projektu je 15. 7. 2024.
 • V rámci dotačního programu „Potravinové pomoci dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji 2023/2024“ může žadatel podat maximálně 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru