Přeskočit na obsah

Dotační program — Preventivní programy škol Jihomoravského kraje

Dotace na podporu minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 12. 02. 2024, 8:00 hod. do 01. 03. 2024 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby vykonávající činnost škol všech zřizovatelů zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Prioritně budou podporovány dlouhodobé systematické projekty: 
  • na programy všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování dětí a mládeže — problematika užívání legálních drog (alkohol, tabák) a dalších návykových látek, šikany, násilí, domácího násilí, záškoláctví, sebepoškozování, komerčního sexuálního zneužívání, projevy rasismu atd.
  • na podporu adaptačních pobytů a aktivit nově vznikajících kolektivů,
  • na podporu peer programů,
  • na podporu specializačního studia školních metodiků prevence.

Forma a výše podpory:

 • Na tento Dotační program je v rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2024 vyčleněna částka ve výši 2 500 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt je 20 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt je 80 tis. Kč.
 • Spoluúčast žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů není požadována.

Specifika a omezení:

 • Čerpání dotace a realizace projektu musí spadat do období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru