Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotační program – Preventivní programy škol Jihomoravského kraje

shutterstock_153270134.jpg
Share Button

Dotace na podporu minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 14. 2. 2022 od 8:00 hod. do 28. 2. 2022 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby vykonávající činnost škol všech zřizovatelů zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení.
 • Právnické osoby vykonávající činnost pedagogicko-psychologických poraden zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Prioritně budou podporovány dlouhodobé systematické projekty:
  • zaměřené na prevenci rizikového chování dětí a mládeže – problematika užívání legálních drog (alkohol, tabák) a dalších návykových látek, šikany, násilí, domácího násilí, záškoláctví, sebepoškozování, komerčního sexuálního zneužívání, projevy rasismu atd.
  • na podporu sociálního klimatu školy,
  • na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů a pedagogických pracovníků prevence a řešení rizikových projevů chování.

Forma a výše podpory:

 • Na tento Dotační program je v rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2022 vyčleněna částka ve výši 2 500 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt je 20 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt je 80 tis. Kč.
 • Spoluúčast žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů není požadována.

Specifika a omezení:

 • Čerpání dotace a realizace projektu musí spadat do období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>