Přeskočit na obsah

Dotační program pro oblast kultury — Městské části Praha 11

Dotace na podporu rozvoje kultury, kontinuální umělecké či kulturní činnosti individuálních umělců, kulturních institucí a organizací sídlících nebo působících na území MČ Praha 11.

Příjem žádostí:

 • Termíny pro podání žádostí o dotace pro rok 2023:
  I. kolo: termín je shodný pro všechny programy: od 18. 11. 2022 do 16. 01. 2023.

Příjemci podpory:

 • Subjekty musí mít buď sídlo (nebo provozovnu) na území MČ Praha 11, nebo musí vyvíjet pravidelnou kulturní nebo uměleckou činnost zaměřenou převážně na obyvatele z Prahy 11. 
 • Žadateli mohou být: 
  • Právnické osoby, tj. spolky, nadace či nadační fondy a ústavy, Obecně prospěšné společnosti, Obchodní korporace, Registrované církve a náboženské společnosti, Fyzické osoby podnikající, Příspěvkové organizace, Fyzické osoby nevykonávající podnikatelskou činnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem programu je podpora rozvoje kultury na území Jižního Města zaměřené na všechny věkové kategorie,
 • podpora kontinuální umělecké či kulturní činnosti individuálních umělců, kulturních institucí a organizací sídlících nebo působících na území MČ Praha 11,
 • podporovány budou zejména oblasti kultury – divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění, fotografie a nová média, literární tvorba, audiovizuální umění, lidová tvorba atd.,
 • podporována bude i pravidelná organizace kulturně zaměřených kroužků, kurzů a přednášek, rozmanitá kulturní činnost mateřských a dětských center, středisek volného času, domů dětí a mládeže a dalších volnočasových zařízení se zaměřením na aktivity v oblasti kultury,
 • program bude podporovat i pravidelnou účast dětí a mládeže z Prahy 11 na kulturně zaměřených soutěžích a akcích celopražské, celorepublikové či mezinárodní úrovně (reprezentace mimo území MČ Praha 11).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ Praha 11 na Dotační program pro oblast kultury na rok 2023 – 1. kolo: 800 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace v prvním kole bude 500 000 Kč v jednotlivém případě.

Specifika a omezení:

 • Každý oprávněný žadatel si může podat pouze 1 žádost o dotaci v rámci prvního dotačního kola (v programu Celoroční činnost subjektů v oblasti kultury).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru