Přeskočit na obsah

Dotační program pro oblast kultury — Městské části Praha 11

Dotace na podporu rozvoje kultury, kontinuální umělecké či kulturní činnosti individuálních umělců, kulturních institucí a organizací sídlících nebo působících na území MČ Praha 11.

Příjem žádostí:

 • Termíny pro podání žádostí o dotace pro rok 2024:
 • I. kolo: termín je shodný pro všechny programy: od 12. 02. 2024 do 08. 03. 2024.
 • II. kolo: termín je shodný pro všechny programy:– od 2. kolo: od 08. 07. 2024 do 19. 08. 2024.

Příjemci podpory:

 • Subjekty musí mít buď sídlo (nebo provozovnu) na území MČ Praha 11, nebo musí vyvíjet pravidelnou kulturní nebo uměleckou činnost zaměřenou převážně na obyvatele z Prahy 11. 
 • Žadateli mohou být: 
  • Právnické osoby, tj. spolky, nadace či nadační fondy a ústavy, Obecně prospěšné společnosti, Obchodní korporace, Registrované církve a náboženské společnosti, Fyzické osoby podnikající, Příspěvkové organizace, Fyzické osoby nevykonávající podnikatelskou činnost.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. program: Celoroční činnost subjektů v oblasti kultury. 
  • Činnost kulturních organizací, spolků či jiných subjektů, které působí na území městské části
   Praha 11, přispívají k rozvoji kulturního života a ochraně kulturně-historického dědictví.
 • 2. program: Kulturní akce na území MČ Praha 11. 
  • Projekty a akce realizované na území městské části Praha 11 v oborech: divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění, literatura, audiovizuální tvorba, interdisciplinární a ostatní kulturní projekty. Dále projekty, které se váží k propagaci kulturně-historického dědictví městské části Praha 11, např. k významným výročím roku 2024, osobnostem a místům Prahy 11, případně též k osvětě a propagaci umělců působících či žijících v Praze 11; a další společenské a vzdělávací aktivity.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ Praha 11 na Dotační program pro oblast kultury na rok 2024 – I. kolo: 800 000 Kč.
 • Předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ Praha 11 na Dotační program pro oblast kultury na rok 2024 – 2. kolo: cca 360 000 Kč.
 • Finanční spoluúčast subjektu ve výši 10%.

Specifika a omezení:

 • O dotaci může žádat pouze organizace, která má sídlo v České republice.
 • Každý oprávněný žadatel si může podat pouze 1 žádost o dotaci v rámci programu č. 1.
 • Každý oprávněný žadatel si může podat pouze 1 žádost o dotaci v rámci programu č. 2

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru