Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotační program pro oblast kultury – Městské části Praha 11

shutterstock_60280690.jpg
Share Button

Dotace na podporu rozvoje kultury, kontinuální umělecké či kulturní činnosti individuálních umělců, kulturních institucí a organizací sídlících nebo působících na území MČ Praha 11.

Příjem žádostí:

 • I. kolo: termín je shodný pro všechny programy: od 25. 11. 2019 do 31. 01. 2020.
 • II. kolo: termín je shodný pro všechny programy: od 20. 02. 2020 do 20. 04. 2020.

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby působící v oblasti kultury na území MČ Praha 11.

Typy podporovaných projektů:

 • I. okruh Celoroční činnost subjektů
  • Dotace může být použita zejména na nákup materiálního dovybavení organizace, lektorného, autorských a uměleckých honorářů, produkčních služeb, dopravy, pronájmů zařízení a služeb, úhradu nájemného, provozních nákladů, kancelářských potřeb, reklamy a propagace a dalších nákladů souvisejících s celoroční kulturní činností subjektu.
 • II. okruh: Kulturní akce na území MČ Praha 11
  • Grant je určen na úhradu přímých nákladů spojených s pořádáním akcí: festivaly, divadelní či jiná představení, výstavy, koncerty, filmová tvorba, kulturní projekty zaměřené na děti a jejich rodiny (např. oslava Dne dětí, oslava Vánoc, Velikonoc atd.), kulturně zaměřené akce veřejných knihoven, domů dětí a mládeže, středisek volného času, mateřských a rodinných center, literární a publikační činnost na území MČ Praha 11 atd..

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše poskytnuté dotace bude v pro okruh I.  250 000 Kč v jednotlivém případě.
 • Maximální výše poskytnuté dotace bude 500 000 Kč v I. kole a 250 000 Kč ve II. kole v jednotlivém případě.
 • Maximální částka dotace je stanovena na 80 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Každý oprávněný žadatel si může podat pouze 1 žádost o dotaci v rámci I. dotačního kola a 1 žádost o dotaci v rámci II. dotačního kola a to pouze v případě, že žádost nebyla podána v I.  kole (v  programu Celoroční činnost subjektů v oblasti kultury).
 • Žádost o dotaci do II. kola lze podat pouze za předpokladu, že nebyla podána již v I. kole. 
 • Každý oprávněný žadatel si může podat maximálně 3 žádost o dotaci (v programu Kulturní akce na území MČ Praha 11) v rámci prvního dotačního kola a maximálně 3 žádosti o dotaci v rámci druhého dotačního kola.
 • Příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 11 si mohou podat maximálně 1 žádost o dotaci v rámci každého dotačního kola (v programu Kulturní akce na území MČ Praha 11).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>