Přeskočit na obsah

Dotační program pro oblast kultury — Městské části Praha 11

Dotace na podporu rozvoje kultury, kontinuální umělecké či kulturní činnosti individuálních umělců, kulturních institucí a organizací sídlících nebo působících na území MČ Praha 11.

Příjem žádostí:

 • Termíny pro podání žádostí o dotace pro rok 2023:
  II. kolo: termín je shodný pro všechny programy: od 01. 07. 2023 do 31. 12. 2023 .

Příjemci podpory:

 • Subjekty musí mít buď sídlo (nebo provozovnu) na území MČ Praha 11, nebo musí vyvíjet pravidelnou kulturní nebo uměleckou činnost zaměřenou převážně na obyvatele z Prahy 11. 
 • Žadateli mohou být: 
  • Právnické osoby, tj. spolky, nadace či nadační fondy a ústavy, Obecně prospěšné společnosti, Obchodní korporace, Registrované církve a náboženské společnosti, Fyzické osoby podnikající, Příspěvkové organizace, Fyzické osoby nevykonávající podnikatelskou činnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem programu je podpořit kulturní vyžití dětí, mládeže, rodin s dětmi a široké veřejnosti z Jižního Města,
 • podpořit konání otevřených kulturních a volnočasových akcí pro obyvatele z Jižního Města podpořit konání pravidelně se opakujících kulturních akcí, které měly v minulosti velký úspěch a velkou návštěvnost,
 • podpořit konání nově vznikajících kulturních aktivit, u kterých bude z popisu v žádosti o dotaci zřejmé, že se bude jednat o mimořádně zajímavou a významnou akci, která bude mít (pravděpodobně) pozitivní dopad na kulturní život obyvatel Jižního Města,
 • podporovány budou zejména oblasti kultury – divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění, fotografie a nová média, literární tvorba, audiovizuální umění, lidové umění atd.
 • podporována bude i organizace jednorázových kulturně zaměřených kurzů a přednášek, rozmanitá kulturní činnost mateřských a dětských center, středisek volného času, domů dětí a mládeže a dalších volnočasových zařízení se zaměřením na aktivity v oblasti kultury,
 • podpořit konání akcí, které svým charakterem napomáhají k uchování českých kulturních tradic – vánoční a velikonoční akce, masopustní průvody, oslavy čarodějnic, dušičkové průvody, mikulášské akce pro děti, adventní koncerty apod.
 • projekty vztahující se přímo k území MČ Prahy 11 (např. k historii či k tradicím této lokality).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ Praha 11 na Dotační program pro oblast kultury na rok 2023 – II. kolo: 300 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace bude 150 000 Kč v jednotlivém případě.

Specifika a omezení:

 • Každý oprávněný žadatel si může podat maximálně 3 žádost o dotaci (v programu Kulturní akce na území MČ Praha 11) v rámci druhého dotačního kola.
 • Příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 11 si mohou podat maximálně 1 žádost o dotaci v rámci druhého dotačního kola (v programu Kulturní akce na území MČ Praha 11).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru