Přeskočit na obsah

Dotační program pro oblast kultury — Městské části Praha 11

Dotace na podporu rozvoje kultury, kontinuální umělecké či kulturní činnosti individuálních umělců, kulturních institucí a organizací sídlících nebo působících na území MČ Praha 11.

Příjem žádostí:

 • Termíny pro podání žádostí o dotace pro rok 2022: 
  • II. kolo: termín je shodný pro všechny programy: od 24. 03. 2022 do 24. 05. 2022

Příjemci podpory:

 • Subjekty musí mít buď sídlo (nebo provozovnu) na území MČ Praha 11, nebo musí vyvíjet pravidelnou kulturní nebo uměleckou činnost zaměřenou převážně na obyvatele z Prahy 11. 
 • Žadateli mohou být: 
  • neziskové organizace zaměřené na aktivity v oblasti kultury nebo volného času (spolky, obecně prospěšné společnosti apod.),
  • příspěvkové organizace zřízené jiným subjektem, než MČ Praha 11,
  • podnikatelské právnické osoby (společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti),
  • fyzické osoby podnikající,
  • fyzické osoby nevykonávající podnikatelskou činnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Program č. 1: Celoroční činnost subjektů v oblasti kultury.
 • Program č. 2: Kulturní akce na území MČ Praha 11.

Forma a výše podpory:

 • Program č 1:
  • Maximální výše poskytnuté dotace ve II. kole bude 250 000 Kč v jednotlivém případě.
 • Program č. 2:
  • Maximální výše poskytnuté dotace bude 150 000 Kč v jednotlivém případě.

Specifika a omezení:

 • Program č. 1 : 
  • každý oprávněný žadatel si může podat pouze 1 žádost o dotaci v rámci 1. dotačního kola (v  programu Celoroční činnost subjektů v oblasti kultury).
 • Program č. 2 
  • každý oprávněný žadatel si může podat maximálně 3 žádost o dotaci (v programu Kulturní akce na území MČ Praha 11) v rámci prvního dotačního kola;
  • příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 11 si mohou podat maximálně 1 žádost o dotaci v rámci prvního dotačního kola (v programu Kulturní akce na území MČ Praha 11).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru