Přeskočit na obsah

Dotační program pro oblast péče o nemovité objekty památkově hodnotné na území městské části Praha 10

Dotace na zlepšení stavu nemovitých objektů památkově hodnotných na území MČ Praha 10 poskytnutím účelově určených dotací na jejich obnovu vlastníkům těchto hodnotných objektů.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí bude probíhat od 30. 10. 2022 do 1. 3. 2023.

Příjemci podpory:

  • Vlastník objektu (fyzická osoba, právnická osoba), který je nemovitým objektem památkově hodnotným.
  • Spoluvlastníci objektu společně (fyzické osoby, právnické osoby).

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora na zlepšení stavu nemovitých objektů památkově hodnotných na území MČ Praha 10 poskytnutím účelově určených dotací na jejich obnovu vlastníkům těchto hodnotných objektů.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných na tento dotační program v rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2023 činí 750 000 Kč, přičemž rozhodnutí o stanovení konečné výše celkového objemu finančních prostředků na tento dotační program pro rok 2023 je v kompetenci Zastupitelstva MČ Praha 10.
  • Dotace bude poskytnuta max. do výše 30 % skutečných nákladů.

Specifika a omezení:

  • Dotace na obnovu objektu na území MČ Praha 10 lze kombinovat s jinými dotačními programy s tím, že tytéž stavební práce nemohou být vyúčtovány v témže rozsahu v rámci více dotací.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru