Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v Jihomoravském kraji

shutterstock_104052050.jpg
Share Button

Dotace na podporu certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 15. 02. 2021 do 01. 03. 2021.

Příjemci podpory:

 • Spolky nebo pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní, náboženské společnosti, církevní právnické osoby nebo další právnické osoby, jejichž činnost je zaměřena na oblast protidrogových aktivit a zároveň mají sídlo nebo působí na území Jihomoravského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora specifické primární prevence ve školství s cílovou skupinou dětí a mládeže se zvýšeným rizikem výskytu rizikového chování,
 • podpora nízkoprahových kontaktních, terénních a poradenských služeb pro uživatele návykových látek a závislostního chování a jejich blízké,
 • podpora programů léčby a resocializace uživatelů návykových látek a závislostního chování,
 • podpora ambulantních a rezidenčních doléčovacích programů pro uživatele návykových látek a závislostního chování,
 • podpora poradenských služeb ve vězení a po výstupu,
 • podpora vzdělávání pracovníků v adiktologických službách, analýza současného stavu a potřeb v oblasti závislostí.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může dosáhnout maximální výše 70 % celkových uznatelných nákladů projektu.
 • Minimální výše podpory činí 20 000 Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost je 1 000 000 Kč.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>