Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory kreativních odvětví na rok 2022 – “Pro Kreativní Brno” – 2. etapa

team-3373638__340
Share Button

Poskytování neinvestičních dotací na podporu projektů z oblasti podnikání a edukace v kreativně-kulturních odvětvích.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace na rok 2022 je možno podávat v termínu od 4. 5. 2022 do 4. 7. 2022 včetně.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, vyjma organizací založených či zřízených statutárním městem Brnem nebo jeho městskými částmi, a fyzické osoby podnikající i nepodnikající, které působí v oblasti KKO.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora podnikání a systematického rozvoje subjektů KKO s provozovnou či sídlem v Brně a jejich propagace na národní a mezinárodní úrovni, a to prostřednictvím projektů z oblasti podnikání a edukace v těchto odvětvích s akcentem na edukaci široké/laické veřejnosti a podporu nových aktivit subjektů s přínosem pro společnost, např. revitalizace/oživení veřejného prostoru apod.
 • Cílem programu je i transparentní výběr projektů z oblasti KKO podporovaných městem Brnem.
 • Žádosti o dotaci mohou být předkládány v těchto projektových OBLASTECH:
  • oblast PROPAGACE, např. obchodní akce, odborné veletrhy (prezentace v celé ČR i zahraničí),
  • oblast EDUKACE – např. výstavy, odborné přednášky, sympozia, workshopy, odborné články o KKO v Brně, včetně online akcí (nutná reakce na pandemickou situaci),
  • oblast VEŘEJNÝ PROSTOR – např. podpora v oblasti maloobchodu (redesign výloh), designové instalace, boj s vizuálním smogem ve veřejném prostoru,
  • specifické zacílení dle AKTUÁLNÍHO ZADÁNÍ MĚSTA NEBO POTŘEB KKO. V rámci dané aktuální etapy bude toto zacílení vždy upřesněno: Aktuálně se jedná o specifická zacílení: tvorba videoher a her, upcycling v rámci cirkulární ekonomiky a reakce KKO na invazi na Ukrajině.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na dotační program na druhou etapu v roce 2022 činí 500 000 Kč.
 • Dotaci lze použít maximálně do výše 50 % celkových způsobilých nákladů.
 • Výše finanční podpory pro jednotlivou žádost je minimálně 30 tis. Kč a maximálně 100 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Budou tedy podporovaná KKO založená na osobité tvorbě a originalitě a přispívající ekonomickému rozvoji města s co největším přínosem v technologických i netechnologických inovacích.
  • Architektura/ veřejný prostor.
  • Videohry a hry.
  • Módní design/grafický design/produktový design/ UX design.
  • Multimedia, informační a komunikační technologie (např. multimediální prezentace, rozšířená realita – VR).
 • Žádost lze podat na projekt realizovaný v období od 1. 11. 2022 do 31. 3 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>