Přeskočit na obsah

Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory kreativních odvětví na rok 2024 a 2025 — “Pro Kreativní Brno” – 6. etapa

Poskytování neinvestičních dotací na podporu projektů z oblasti podnikání a edukace v kreativně-kulturních odvětvích.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace na 6. etapu v rámci roku 2024 a 2025 je možno podávat v termínu od 15. 6. 2024 do 15. 8. 2024 včetně. 

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, vyjma organizací založených či zřízených statutárním městem Brnem nebo jeho městskými částmi, a fyzické osoby podnikající i nepodnikající, které působí v oblasti KKO.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora podnikání a systematického rozvoje subjektů KKO s provozovnou či sídlem v Brně a jejich propagace na národní a mezinárodní úrovni, a to prostřednictvím projektů z oblasti podnikání a edukace v těchto odvětvích s akcentem na edukaci široké/laické veřejnosti a podporu nových aktivit subjektů s přínosem pro společnost, např. revitalizace/oživení veřejného prostoru apod.
 • Cílem programu je i transparentní výběr projektů z oblasti KKO podporovaných městem Brnem.
 • Žádosti o dotaci mohou být předkládány v těchto projektových OBLASTECH: 
  • oblast PROPAGACE, např. obchodní akce, odborné veletrhy (prezentace v celé ČR i zahraničí),
  • oblast EDUKACE – např. výstavy, odborné přednášky, sympozia, workshopy, odborné články o KKO v Brně, včetně online akcí,
  • oblast VEŘEJNÝ PROSTOR – např. podpora v oblasti maloobchodu (redesign výloh), designové instalace, boj s vizuálním smogem ve veřejném prostoru,
  • specifické zacílení dle AKTUÁLNÍHO ZADÁNÍ MĚSTA NEBO POTŘEB KKO: Brněnské Vánoce – titul města Brna jako Evropského hlavního města Vánoc 2024 a vstup KKO do této události o Nebát se podnikat aneb jak podpořit mladé tvůrce v podnikání.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na dotační program na šestou etapu v roce 2024 a 2025 činí 1 000 000 Kč.
 • Dotaci lze použít maximálně do výše 50 % celkových způsobilých nákladů.
 • Výše finanční podpory pro jednotlivou žádost je minimálně 30 tis. Kč a maximálně 200 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Každý subjekt může podat v rámci dané etapy pouze jednu žádost o poskytnutí dotace.
 • Dotace se vztahují na projekty realizované jak na území statutárního města Brna, České republiky, tak na aktivitu realizovanou v zahraničí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru