Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch

shutterstock_147059792.jpg
Share Button

Cílem tohoto dotačního titulu je podpora realizace originálních projektů rozvíjejících příjezdový turismus a projektů s akcentem na posílení image města Plzně.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 7. 2. 2020, 8:00 hod. do 21. 2. 2020, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, fyzická osoba, subjektům, které se svou činností podílí na tvorbě turistické nabídky na území města Plzně, tedy především provozovatelům turistických atraktivit (např. muzea, galerie, provozovatelé přístupných památek apod.).

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty kulturního, sportovního i společenského významu.
 • Aktivity s prokazatelnou atraktivitou i pro mimoplzeňské návštěvníky.
 • Propagace za hranicemi plzeňského regionu (jedná se o projekty, o nichž se pozitivně bude psát v mimoplzeňských médiích – preference směrem k celostátním a zahraničním médiím).

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě nesmí přesáhnout 150 000 Kč.
 • Podpora z městského rozpočtu tvoří maximálně 50 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem nemůže být právnická resp. fyzická osoba, která má vůči městu Plzni, jeho organizačním složkám, nebo příspěvkovým organizacím závazky po lhůtě splatnosti.
 • Projekt musí mít prokazatelný vztah k městu Plzni. Poskytnutá dotace může být použita pouze na účely uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace – tzv. účelové určení.
 • Žadatel je povinen uvést aktuální logo města Plzně ve všech propagačních materiálech, zajistit branding města Plzně na místě realizace projektu, pokud tomu odpovídá charakter projektu a aktivně zmiňovat město Plzeň jako podporovatele akce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>