Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Plzeň – Dotační program pro rozvoj cestovního ruchu a prezentaci města

shutterstock_147059792.jpg
Share Button

Cílem tohoto dotačního titulu je podpora realizace originálních projektů rozvíjejících příjezdový turismus a projektů s akcentem na posílení image města Plzně.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 14. února do 28. února 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, fyzická osoba, subjekty, které se svou činností podílí na tvorbě turistické nabídky na území města Plzně.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty kulturního, sportovního i společenského významu.
 • Aktivity s prokazatelnou atraktivitou i pro mimoplzeňské návštěvníky.
 • Propagace za hranicemi plzeňského regionu (jedná se o projekty, o nichž se pozitivně bude psát v mimoplzeňských médiích – preference směrem k celostátním a zahraničním médiím).

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě nesmí přesáhnout 150 000 Kč.
 • Podpora z městského rozpočtu tvoří maximálně 70 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem nemůže být právnická resp. fyzická osoba, která má vůči městu Plzni, jeho organizačním složkám, nebo příspěvkovým organizacím závazky po lhůtě splatnosti.
 • Projekt musí mít prokazatelný vztah k městu Plzni. Poskytnutá dotace může být použita pouze na účely uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace – tzv. účelové určení.
 • Žadatel je povinen uvést aktuální logo města Plzně ve všech propagačních materiálech, zajistit branding města Plzně na místě realizace projektu, pokud tomu odpovídá charakter projektu a aktivně zmiňovat město Plzeň jako podporovatele akce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>