Přeskočit na obsah

Dotační program projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem

Hlavním cílem je finanční podpora veřejně prospěšných aktivit, které přispívají k naplňování zásad a cílů základních dokumentů EU a OSN, zabývajících se oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádostí je od 17. 7. 2023 do 4. 8. 2023 včetně.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba se sídlem na území statutárního města Ústí nad Labem nebo se sídlem na území ČR, jejíž aktivita či akce je realizována na území statutárního města Ústí nad Labem a je zaměřena na občany města Ústí nad Labem;
 • Právnická osoba, která je prokazatelně neziskového charakteru – např. spolek, nadace, obecně prospěšná společnost, škola, školské zařízení, zájmová organizace, apod.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Podpora aktivního života, sportovních aktivit a turistiky (např. zvelebení dětského hřiště nebo vyhlídkového místa, drobné pohybové prvky apod. nebo zapojení do osvětových kampaní a akcí apod.)
 • 2. Posílení komunitních aktivit a rozvoj zájmových spolků (založených na lokálních tradicích – kulturních, sportovních, volnočasových, společenských, turistických apod.).
 • 3. Obnova a zvelebování veřejného prostoru vč. péče o zeleň (v okolí komunikací i v meziblocích, guerilla gardening, výsadba, okrašlovací aktivity, úklidové akce apod.)

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný finanční objem tohoto dotačního programu z rozpočtu města Ústí nad Labem pro období 2023/2024 činí 300 000 Kč.
 • Maximální výše požadované a poskytnuté dotace na jeden projekt činí 30 000 Kč.
 • Požadovaná výše dotace z rozpočtu statutárního města Ústí n. L. může být poskytnuta až do výše 100 % uznatelných nákladů

Specifika a omezení:

 • Žadatelem o dotaci nemohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, obchodní společnosti, vyšší územně samosprávné celky (kraj), územně samosprávné celky (obce, města) a Česká republika. 
 • Subjekt, který žádá o dotaci, může podat max. 2 žádosti na příslušný kalendářní rok.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru