Přeskočit na obsah

Dotační program „PROVOZ“ vyhlášený městem Vamberk

Cílem dotačního programu je dotace na provoz organizací v oblasti sportu, volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů, v oblasti kultury, v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 09. 01. 2024 do 09. 02. 2024 do 11:00 hodin. 

Příjemci podpory:

 • Fyzické i právnické osoby, za předpokladu, že vyvíjejí celoroční činnost v oblasti sportu a volnočasových aktivit, v oblasti kultury, v oblasti sociální a v oblasti životního prostředí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Efektivně podporovat celoroční pravidelnou činnost nekomerčního a obecně prospěšného charakteru v oblasti sportu a volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů, v oblasti kultury, v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí.
 • V rámci programu jsou podporovány zejména tyto aktivity: 
  • celoroční, pravidelná činnost podporující a propagující sportovní a volnočasové aktivity, zejména dětí, mládeže a seniorů nebo široké veřejnosti,
  • celoroční, pravidelná činnost podporující a propagující oblast kultury, sociální oblast a oblast životního prostředí,
  • opravy a údržba, technické zhodnocení areálů spojených s volnočasovými aktivitami (pokud se nejedná o majetek města).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 600 000 Kč.
 • V případě poskytnutí dotace 20 000 Kč a více je žadatel povinen zajistit spolufinancování z vlastních nebo jiných zdrojů. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů činí v takovém případě 20 % z celkových ročních výdajů žadatele dle žádosti.
 • V případě poskytnutí dotace do 20 000 Kč je žadatel povinen zajistit spolufinancování z vlastních nebo jiných zdrojů. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů činí v takovém případě 5 % z celkových ročních výdajů žadatele dle žádosti.

Specifika a omezení:

 • Projekt (akce, činnost) musí být realizován na území města Vamberka nebo jeho realizace musí mít přínos pro město Vamberk a jeho občany, případně dochází jeho realizací k reprezentaci a zviditelnění města Vamberk v jiném regionu ČR nebo v zahraničí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru