Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotační program – Rozvoj venkova a krajiny – Ochrana druhů – Jihočeský kraj

rabbit-1882699__340
Share Button

Cílem tohoto dotačního programu je podpora projektů a aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj venkova a krajiny, konkrétně v oblasti podpory činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy, podpory činnosti okresních mysliveckých spolků, chovu ryb ve vodních tocích a včelařství.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. 2020 – do 17. 1. 2020 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • OPATŘENÍ 1 – OCHRANA DRUHŮ
  • ČÁST OPATŘENÍ 1.A – Podpora záchranných stanic pro handicapované živočichy.
   • Organizace, které jsou držiteli Rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice vydané MŽP ČR.
  • ČÁST OPATŘENÍ 1.B – Podpora činnosti okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.
   • Okresní myslivecký spolek Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. mající sídlo na území Jihočeského kraje.
 • OPATŘENÍ 2. – Chov ryb ve vodních tocích.
  • Uživatel rybářského revíru (rybářského revíru, nacházejícího se na vodním toku, který je v obvodu působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje),
  • Rybářské svazy (spolky) mající sídlo na území Jihočeského kraje a mající na starosti rybářské obhospodařování rybářského revíru nacházejícího se na vodním toku, který je v obvodu působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje.
 • OPATŘENÍ 3 – Chov včel.
  • Fyzické osoby starší 18 let začínající s chovem včel na území Jihočeského kraje a splňující tato kritéria.
  • Český svaz včelařů.

Typy podporovaných aktivit:

 • OPATŘENÍ 1. -  Ochrana druhů
  • 1 A Podpora záchranných stanic pro handicapované živočichy.
  • 1 B Podpora činnosti okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.
 • OPATŘENÍ 2. – Chov ryb ve vodních tocích.
 • OPATŘENÍ 3 – Chov včel.

Forma a výše podpory:

 • OPATŘENÍ 1 – OCHRANA DRUHŮ ČÁST OPATŘENÍ 1.A - Podpora záchranných stanic pro handicapované živočichy
  • Min. – max. výše dotace 30 000 Kč – 500 000 Kč. Min. požadovaná spoluúčast žadatele 0 %.
 • OPATŘENÍ 1 – OCHRANA DRUHŮ ČÁST OPATŘENÍ 1. B - Podpora činnosti okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.
  • Min. – max. výše dotace 10 000 Kč – 140 000 Kč. Min. požadovaná spoluúčast žadatele 0 %.
 • OPATŘENÍ 2. – Chov ryb ve vodních tocích.
  • Min. – max. výše dotace 10 000 Kč – 240 000 Kč. Min. požadovaná spoluúčast žadatele 30 %.
 • OPATŘENÍ 3
  • Podpora včelařů – Min. – max. výše dotace 5 000 Kč – 20 000 Kč. Min. požadovaná spoluúčast žadatele 20 %.
  • Podpora činnosti okresních organizací Českého svazu včelařů, z. s. - Min. – max. výše dotace 20 000 Kč – 140 000 Kč. Min. požadovaná spoluúčast žadatele 0 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 1 žádost v rámci jedné části opatření, pokud odborná část dotačního programu nestanoví jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>