Přeskočit na obsah

Rozvoj venkova a krajiny — Jihočeský kraj

Cílem tohoto dotačního programu je podpora projektů a aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj venkova a krajiny, konkrétně v oblasti podpory činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy, podpory činnosti okresních mysliveckých spolků, chovu ryb ve vodních tocích a včelařství a při výsadbě klimatické zeleně na venkově.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. 2024 od 00 hodin do 19. 1. 2024 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • 1.A — Organizace, které jsou držiteli Rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice vydané MŽP ČR podle § 5 odst. 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a které mají alespoň jednu odborně způsobilou osobu s Osvědčením o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata vydaných MZe ČR podle § 14 b odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů.
 • 1.B — Okresní myslivecký spolek Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. mající sídlo na území Jihočeského kraje.
 • 2 — Uživatel rybářského revíru (rybářského revíru, nacházejícího se na vodním toku, který je v obvodu působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje), rybářské svazy (spolky) mající sídlo na území Jihočeského kraje a mající na starosti rybářské obhospodařování rybářského revíru nacházejícího se na vodním toku, který je v obvodu působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje.
 • 3 — Fyzické osoby starší 18 let začínající s chovem včel na území Jihočeského kraje, okresní organizace Českého svazu včelařů mající sídlo na území Jihočeského kraje.
 • 4 — Obce do 2 tis. obyvatel.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření č. 1 — Ochrana druhů. 
  • 1.A Podpora záchranných stanic pro handicapované živočichy.
  • 1.B Podpora činnosti okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty, z. s..
 • Opatření č. 2 — Chov ryb ve vodních tocích.
 • Opatření č. 3 — Chov včel. 
  • 3.A Podpora včelařů.
   3.B Podpora činnosti okresních organizací Českého svazu včelařů, z.s..
 • Opatření č. 4 — Výsadba klimatické zeleně.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka, která je pro 1. výzvu dotačního programu na rok 2024 k dispozici, činí 6 mil. Kč.
 • Zastupitelstvem Jihočeského kraje schválená výše dotace bude stanovena ve smlouvě.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 1 žádost v rámci opatření.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru