Přeskočit na obsah

27.výzva-IPRÚ-Jihlava-SC 2.1‑Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb II.

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2021, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
 • výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %.
  • Státní rozpočet:
   • 10 % (nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizace zakládané kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování);
   • 5 % (kraje a jimi zřizované organizace, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace).

Specifika a omezení:

 • V případech terénní sociální služby musí mít Jihlavská sídelní aglomerace (obec zahrnutá do této aglomerace) z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.
 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 6. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru