Přeskočit na obsah

Dotační program Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady v Moravskoslezském kraji

Cílem dotačního programu je prostřednictvím poskytnutí účelové neinvestiční dotace podpořit navržení opatření vedoucích k efektivnějšímu předcházení vzniku komunálních odpadů a k efektivnějšímu nakládání s nimi. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. 2019 (9:00) do 1. 3. 2019 (13:00).

Příjemci podpory:

 •  Obec na území Moravskoslezského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Navržení opatření vedoucích k efektivnějšímu předcházení vzniku komunálních odpadů a k efektivnějšímu nakládání s nimi: 
  • dodržování hierarchie nakládání s odpady.
  • snižování množství směsných komunálních odpadů.
  • odklon biologicky rozložitelných komunálních odpadů ze skládek.
  • ekonomická udržitelnost celého řešení.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 20 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 200 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 85 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci tohoto programu předložit jen jednu žádost o poskytnutí dotace na realizaci jen jednoho projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru