Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotační program v oblasti kultury na rok 2022-2023 – víceleté granty – České Budějovice

shutterstock_90430603.jpg
Share Button

Dotace na rozvoj kulturních tradic prostřednictvím aktivit subjektů místní zájmové kultury, zkvalitnění kulturního vyžití občanů a návštěvníků města České Budějovice a posílení kulturní pozice města v Jihočeském kraji prostřednictvím pořádání významných regionálních a celostátních nebo mezinárodních akcí.

Příjem žádosti:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 02. 08. 2021 do 08. 09. 2021.

Příjemci podpory:

 • Nepodnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace např. zájmová sdružení, zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti (pokud poskytují kulturní služby), příspěvkové organizace,
 • jejich dosavadní činnost či statut je orientován na aktivity v oblasti kultury,
 • oprávněným žadatelem je osoba právnická podnikatelská i nepodnikatelská,
 • podnikatelské subjekty-podnikatelé – tj. osoby ve smyslu ustanovení § 420 a § 421. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.“

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření 1 - Celoroční činnost:
  • podpora je určena na trvalou celoroční činnost, s výstupy ve městě České Budějovice, neziskových zájmových a kulturních organizací – zejména členů souborů, spolků vyvíjejících aktivitu nekomerčního charakteru, směřující k obohacení kulturního života ve městě nebo reprezentující českobudějovickou kulturu navenek (živá kultura – hudba, tanec a zpěv, tvůrčí dílny, workshopy, semináře, kurzy, letní školy, přehlídky, soutěže v oblasti kulturních aktivit, výstavy, divadlo, literární tvorba, výtvarné umění). Celoroční činnost organizace musí směřovat alespoň k jednomu kulturnímu vystoupení, koncertu, výstavě apod. ve správním území města České Budějovice v podporovaném roce.
 • Opatření 2 – Kulturní projekty:
  • a) tradiční i nové významné regionální a celostátní kulturní velké projekty nebo festivaly a krátkodobé cykly akcí, které vedou k rozvoji v oblasti živé kultury, hudby, tance, divadla, folklóru, směřující ke zviditelnění města České Budějovice jako kulturního centra Jihočeského kraje,
  • b) tematicky zaměřené krátkodobé cykly kulturních akcí, které povedou k oživení města v turistické sezoně a rozvoji kulturního turismu,
  • c) jednodenní a vícedenní projekty a akce kulturního charakteru (s možností částečného sportovního nebo společenského programu) s pozitivním dopadem na rozvoj cestovního ruchu ve formě motivace k přenocování.

Forma a výše podpory:

 • 1 Minimální výše podpory je 100 000 Kč, maximální výše podpory je 150 000 Kč, minimální požadovaná spoluúčast žadatele činí 10%.
 • 2 Minimální výše podpory je 100 000 Kč, maximální výše podpory je 800 000 Kč, minimální požadovaná spoluúčast žadatele činí 10%.
 • Celková alokace VÍCELETÉ DOTAČNÍ PODPORY pro rok 2022-2023 je 3 900 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpořeny budou pouze aktivity s pozitivním ekonomickým přínosem pro rozvoj města České Budějovice a bez negativního vlivu na životní prostředí. V případě přiznání víceleté podpory je nutné dodržovat veškerá ustanovení smlouvy vztahující se na ochranu životního prostředí včetně nutnosti používat vratné kelímky, nikoliv jednorázové plasty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>