Přeskočit na obsah

Město České Budějovice — Dotační program v oblasti kultury

Dotace na podporu kulturních aktivit na území města České Budějovice a zkvalitnění kulturního vyžití občanů a návštěvníků města Českých Budějovice. Podpora, která bude naplňovat cíle a činnosti dané oblasti.

Příjem žádosti:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 05. ledna 2022.

Příjemci podpory:

 • Nepodnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace např. zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti (pokud poskytují kulturní služby), nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, fyzický nepodnikatelský subjekt),
 • jejich dosavadní činnost či statut je orientován na aktivity v oblasti kultury,
 • oprávněným žadatelem je osoba (fyzická, právnická podnikatelská i nepodnikatelská),
 • podnikatelské subjekty-podnikatelé — tj. osoby ve smyslu ustanovení § 420 a § 421. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.”

Typy podporovaných projektů:

 • podpora kulturních aktivit na území města České Budějovice a zkvalitnění kulturního vyžití občanů a návštěvníků města Českých Budějovice. Podpora, která bude naplňovat cíle a činnosti dané oblasti.
 • Specifické cíle dotačního programu: 
  • Opatření 1 – podpora místních kulturních spolků, organizací a galerií provozujících celoroční činnost na území města Českých Budějovic (ne kurzy).
  • Opatření 2 – podpora místních kulturních subjektů a organizací při reprezentaci města České Budějovice na prestižních přehlídkách, soutěžích a festivalech v ČR i zahraničí, které žánrově souvisejí s jejich celoroční činností, kterou provozují převážně na území města ČB.
  • Opatření 3 – podpora kulturních projektů, které: 
   • 1. zásadním způsobem rozšiřují kulturní program ve městě,
   • 2. podporují oživení veřejného prostoru města,
   • 3. udržují kontinuitu tradičních akcí (přehlídka, festival, slavnost).
  • Opatření 4 – podpora kvalitních programů klubové scény na území města České Budějovice, jejichž činnost výrazně rozšiřuje kulturu ve městě — podpora klubů i bez realizace programu z důvodu vyhlášení mimořádných opatření v souvislosti se zabráněním šíření nákazy onemocněním COVID-19.
  • Opatření 5 – podpora vydání neperiodické publikace týkající se města Českých Budějovic, jeho historie, osobností či tradic.

Forma a výše podpory:

 • Opatření 1: Celoroční činnost místních kulturních organizací. 
  • Minimální výše podpory je 10 000 Kč, maximální výše podpory je 50 000 Kč, minimální požadovaná spoluúčast žadatele činí 10%.
 • Opatření 2: Reprezentace města. 
  • Minimální výše podpory je 10 000 Kč, maximální výše podpory je 50 000 Kč, minimální požadovaná spoluúčast žadatele činí 10%.
 • Opatření 3: Kulturní projekty. 
  • Minimální výše podpory je 10 000 Kč, maximální výše podpory je 400 000 Kč, minimální požadovaná spoluúčast žadatele činí 10%.
 • Opatření 4: Klubová scéna. 
  • Minimální výše podpory je 10 000 Kč, maximální výše podpory je 150 000 Kč, minimální požadovaná spoluúčast žadatele činí 10%.
 • Opatření 5: Publikace. 
  • Minimální výše podpory je 10 000 Kč, maximální výše podpory je 150 000 Kč, minimální požadovaná spoluúčast žadatele činí 10%.

Specifika a omezení:

 • Žadatelé nejsou oprávněni k předkládání návrhů ani k získání dotace, jestliže nesplňují podmínky či povinnosti, uvedené v Čestném prohlášení o bezúhonnosti, které je přílohou k Žádosti (dále jen „Čestné prohlášení“), nebo u nich nastala jakákoli skutečnost, která je uvedena v Čestném prohlášení, ohledně níž jsou žadatelé v Čestném prohlášení povinni prohlásit, že tato skutečnost u nich nenastala.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru