Přeskočit na obsah

Dotační program v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence v Plzeňském kraji

Dotace je poskytována zejména projektům s dlouhodobým charakterem činnosti, významným jednorázovým projektům nebo programům zcela novým, které mohou přispět k řešení aktuální bezpečnostní situace ve městě, na sociální nebo situační prevenci kriminality, popř. na poskytování informací občanům o možnostech ochrany před zločinem.

Příjem žádostí:

  • Žádosti se předkládají od 4. 1. 2023 do 25. 1. 2023.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem dotace může být pouze subjekt, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a je uveden v základní síti v platném střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji.

Typy podporovaných projektů:

  • Program je vyhlášen s cílem podpory realizace projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji organizacemi, které prostřednictvím poskytovaných služeb pomáhají na území kraje řešit sekundární či terciární drogovou problematiku. Jeho účelem je zabezpečit zdraví, ochranu a bezpečnost jednotlivců, společnosti a majetku před zdravotními, sociálními, ekonomickými škodami a dopady v podobě trestné činnosti, která je s drogami spojena.
  • Podpora v rámci tohoto Programu se vztahuje pouze na základní činnosti poskytované v rámci příslušného druhu sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na realizaci Programu z rozpočtu Plzeňského kraje činí 2 800 000 Kč.
  • Dotace může být přidělena až do výše 100 % nákladů.

Specifika a omezení:

  • Poskytnutou dotaci je příjemce oprávněn a současně povinen čerpat do 31. 12. 2023. Dotaci lze použít na náklady vynaložené a předfinancované příjemcem na realizaci projektu od 1. 1. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru