Přeskočit na obsah

Dotační program v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence ve městě Plzeň

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP vyhlašuje dotační program v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence pro období 2022 — 2025.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat od 12. 11. 2021 do 19. 11. 2021.

Příjemci podpory:

 • Fyzické i právnické osoby. Žadatel musí mít sídlo na území města Plzně, nebo provozuje svoji činnost na území města Plzně, nebo realizuje projekt na území města Plzně.

Typy podporovaných projektů:

 • Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: 
  • Na podporu služeb, které poskytují volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného nebo rizikového prostředí;
  • Na podporu specifické primární prevence rizikového chování s cílovou skupinou dětí a mládeže;
  • Na probační a resocializační programy pro mladistvé a dospělé;
  • Na podporu projektů primární prevence s cílem zlepšit ochranu před trestnou činností;
  • Na sociální a resocializační programy na začleňování prvopachatelů a recidivistů po návratu z výkonu trestu, zaměřené na změnu životního stylu, zvyšování kvalifikace a podporu zaměstnatelnosti;
  • Na podporu vzdělávání, analýzu současného stavu a monitorování symptomů rizik v daných oblastech specifické primární prevence rizikového chování, sekundární a terciární protidrogové prevence;
  • Na jiné projekty reagující na aktuální situaci na drogové scéně ve městě Plzni.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků pro období 2022 – 2025 je alokováno celkem 11 128 000 Kč. Na jednotlivé roky 2 782 000 Kč.
 • Žádosti o dotace budou projednány v Komisi pro bezpečnost, protidrogové a prevence kriminality Rady města Plzně a následně předloženy do Rady města Plzně a Zastupitelstva města Plzně.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem nemůže být právnická osoba, která má vůči městu Plzni závazky po lhůtě splatnosti.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru