Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotační program v oblasti vodního hospodářství v Jihomoravském kraji

shutterstock_132314486.jpg
Share Button

Dotace na podporu staveb vodního hospodářství v Jihomoravském kraji můžou zájemci dostat v průběhu roku 2018. Dotační program má tři podprogramy: První podprogram je zaměřen na podporu v oblasti vodárenství, druhý na podporu v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod a třetí podprogram na podporu staveb protipovodňové ochrany.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí probíhá průběžně během roku.

Příjemci podpory:

  • Obce.
  • Svazky obcí dle z.č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

  • První podprogram: Podpora v oblasti vodárenství (investiční záměry určené ke zvýšení podílu obyvatel zásobených z veřejných vodovodů, včetně dostupnosti kvalitní pitné vody, podpora obnovy zastaralých a funkčně nevyhovujících systémů zásobování vodou a její úpravy, rekonstrukce vodovodních řadů a vodárenských objektů).
  • Druhý podprogram: Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod (investiční záměry určené ke zvýšení podílu obyvatel napojených na kanalizaci, včetně obnovy nevyhovujících systémů a podpora zvýšení podílu čištěných odpadních vod, včetně zefektivnění podílu čištění ve vazbě na čistotu povodí).
  • Třetí podprogram: Podpora staveb protipovodňové ochrany.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace může u všech tří podprogramů činit 70 % celkových uznatelných výdajů.
  • Uznatelné výdaje akce v rámci prvního podprogramu mohou být max. 4 mil. Kč, v rámci druhého a třetího podprogramu je max. částka stanovena na 10 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Území Jihomoravského kraje.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>