Přeskočit na obsah

Dotační program „Volný čas” Ústeckého kraje

Dotace na zajištění pravidelných a dlouhodobých aktivit dětí a mládeže a podpora činnosti jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží, lze získat v Ústeckém kraji.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí od 15.1.2016 do 15.2.2016.

Příjemci podpory:

 • Obec v územním obvodu Kraje.
 • Právnická nebo fyzická osoba, působící na území Kraje s výjimkou právnických osob, zřizovaných Českou republikou nebo Krajem, která je přímo odpovědná za přípravu a realizaci Projektu a nepůsobí jako prostředník.

Typy podporovaných projektů:

 • Vytváření nabídky dlouhodobých volnočasových a dalších aktivit pro organizované i neorganizované děti a mládež.
 • Široká a účinná propagace účelného trávení volného času.
 • Spolupráce jednotlivých organizací působících v oblasti dětí a mládeže.
 • Nákup materiálu určeného k okamžité spotřebě a přímo souvisejícího s realizací volnočasové aktivity.
 • Aktivní zapojení široké veřejnosti do volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků jsou 2 mil. Kč.
 • Minimální výše finančních prostředků na jeden projekt je 30 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace je 50 tis. Kč.
 • Spoluúčast žadatele nejméně 30 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel má sídlo nebo pobočku na území Ústeckého kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru