Přeskočit na obsah

Dotační program Zdravého města Litoměřice

Dotace na podporu naplňování komunitního Plánu zdraví a kvality života města Litoměřice. Je systémem podpory organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět k rozvoji města a ke zlepšení kvality života obyvatel města.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 15. 1. 2022, termín uzávěrky podání elektronických žádostí je středa 16. 2. 2022.

Příjemci podpory:

 • Předkladatelem může být fyzická osoba nebo právnická osoba (např. nezisková organizace nebo obecně prospěšná společnost, škola nebo školské zařízení či jiné organizace, sdružení a neformální skupiny prokazatelně nekomerčního charakteru).

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem grantového systému je podpora města Litoměřice především následujícím aktivitám: 
  • Aktivity reagující na potřeby a problémy identifikované komunitním plánem. 
   • Plánem zdraví a kvality života Zdravého města Litoměřice.
  • Aktivity reagující na problémy vzešlé z veřejného diskuzního fóra. 
   • „Desatero priorit Litoměřic 2019“.
  • Aktivity reagující na problémy vzešlé z mladého fóra. 
   • „Desatero priorit Litoměřic očima mládeže 2019“.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jeden projekt je 30 000 Kč, tato částka však může tvořit maximálně 80 % uznatelných nákladů z celkové výše projektu.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou pro přidělení dotace je realizace projektu v období 1. 4. 2022 do 30. 11. 2022.
 • Jeden žadatel může předložit nejvýše jeden projekt.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru