Přeskočit na obsah

Dotační programy na podporu rodinné politiky a integrace cizinců a národnostních menšin městské části Praha 4

Dotace na podporu volnočasové aktivity pro celé rodiny, rodiče na MD/RD, mezigenerační setkávání, činnost mateřských, komunitních a rodinných center, aktivní stárnutí (prevence stárnutí, udržení vitality) a preventivní aktivity pro podporu funkční rodiny a mezigeneračního soužití v rodině; Podpora integrace cizinců a organizací národnostních menšin na území MČ Praha 4 s cílem usnadnit začleňování cizinců do společnosti, rozvíjet činnost národnostních menšin, podporovat kulturní a společenský život v Praze 4.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o podporu lze podávat do 15. 1. 2021 do 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Program 1: neziskové organizace, spolky, mateřská, rodinná, komunitní centra, poradenství pro specifické oblasti, organizace zaměřené na slaďování rodinného a pracovního života, organizace věnující se aktivitám seniorů, které mají sídlo nebo působiště na území MČ Praha 4.
 • Program 2: neziskové organizace, které mají sídlo nebo působiště na území MČ Praha 4, nebo budou projekt realizovat výhradně na území MČ Praha 4, fyzické osoby, které prokazatelně vykazují činnost v oblasti integrace cizinců a národnostních menšin.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace na zmírnění dopadů epidemie koronaviru pro subjekty pořádající jednorázové aktivity v oblasti rodinné politiky na území MČ Praha 4 a pro subjekty zajišťující celoroční aktivity v oblasti rodinné politiky na území MČ Praha 4. 
  • Zkvalitnění života rodin žijících na území městské části Praha 4 (rodiče s dětmi, senioři) a udržení kvality života rodin žijících na území městské části Praha 4 (rodiny s dětmi, senioři – aktivizační činnosti) a úhrady nezbytných prokazatelných provozních nákladů organizací (energie, nájmy apod.), způsobených epidemií koronaviru.
 • Dotace na podporu národnostních menšin a integrace cizinců do české společnosti. 
  • Podpora vzdělávacích, kulturních, společenských a dalších aktivit zaměřených na integraci cizinců.

Forma a výše podpory:

 • Program č. 1 – 100 000 Kč.
  Program č. 2 – 40 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žádost o dotaci MČ Praha 4 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru