Přeskočit na obsah

Dotační programy na podporu životního prostředí městské části Praha 4

Podpora projektů, které povedou ke zlepšení životního prostředí na území městské části Prahy 4.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o podporu lze podávat do  15. 1. 2021 do 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, která má občanství členského státu Evropské unie a trvalé bydliště/sídlo na území České republiky.
 • Právnická osoba působící na území České republiky, která je registrována v souladu s právním řádem ČR a má sídlo nebo působiště na území MČ Praha 4.
 • Neziskové organizace, které mají sídlo nebo působiště na území MČ Praha 4.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Dotace na podporu zlepšení stavu zatíženého prostředí výsadbou dřevin a zakládání nových ploch zeleně, rekultivace předzahrádek, rabátek, vnitrobloků, komunitních zahrad a komunitních dětských hřišť, nebo jejich obnova.
 • 2. Dotace na podporu péče o odložená, zraněná, zdivočelá či hendikepovaná zvířata.
 • 3. Dotace na ekologickou výchovu a vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Program č. 1 – 80 000 Kč.
 • Program č. 2 – 50 000 Kč.
 • Program č. 3 – 30 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru