Přeskočit na obsah

Dotační programy pro oblast zdravotní městské části Praha 4

Podpora zejména terénní zdravotní, ošetřovatelské, psychiatrické, psychologické, psychoterapeutické, rehabilitační a domácí paliativní péče. Dále podpora hospiců, rehabilitační a ergoterapeutické péče v lůžkových zařízeních (včetně domácích a následné péče) a vzdělávání a podpora zdravého životního stylu včetně motivace k odpovědnosti za vlastní zdraví.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o podporu lze podávat do 26. 1. 2017 do 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Podnikatelské právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, spolky, fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku, fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku, církevní právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 1. Podpora současného trendu – poskytování kvalifikované zdravotní péče v domácím prostředí, rozvoj krizových psychiatrických center.
 2. Zlepšení kvality života pacientů (např. onkologických pacientek, pacientů s roztroušenou sklerózou, dětí s mozkovou obrnou atd.), rehabilitační a rekondiční aktivity, lůžková paliativní péče.
 3. Vzdělávání pracovníků zajišťujících přímou ošetřovatelskou péči. Podpora zdravého rozvoje dětí, mládeže, zdravého stárnutí (prevence civilizačních chorob).

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace: 
  • 1. 150 000 Kč.
  • 2. 750 000 Kč.
  • 3. 30 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žádost o dotaci MČ Praha 4 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru