Přeskočit na obsah

Dotační řízení na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji

Dotační řízení k poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvku) z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022 je určeno pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby,  jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2022.

Příjem žádostí:

 • Žádost o finanční podporu z prostředků Libereckého kraje je možné zpracovat a podat v termínu: 
  • od 18. října do 14. listopadu 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnická nebo fyzická osoba, která poskytuje sociální služby na území Libereckého kraje, která je zařazeny do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2021 – 2023.

Typy podporovaných aktivit:

 • Priority kraje pro rok 2022:
 • Prioritní podpora terénních a ambulantních služeb sociální péče pro uživatele napříč věkovým spektrem, které umožňují život uživatelů služeb v jejich přirozeném prostředí,
 • podpora sociálních služeb určených osobám s duševním onemocněním,
 • podpora sociálních služeb určených osobám s těžkým tělesným postižením způsobeným nemocí centrálního nervového systému a to především roztroušenou sklerózou mozkomíšní nebo jinými nemocemi nervové soustavy, např. Hungtingtonovou nemocí, nebo lidi po úrazu hlavy, páteře apod., a to v progresivní formě a v pokročilém stádiu, kdy již rodina i při další pomoci nezvládne péči v domácím prostředí,
 • podpora šíření zásad a principů paliativní péče v sociálních službách,
 • podpora sociálních služeb, které řeší potřeby osob s neurodegenerativními poruchami, s kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra,
 • podpora odborného personálního zajištění v sociálních službách, zejména pracovníků vykonávajících přímou práci (sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách).

Forma a výše podpory:

 • Finanční podporou / Dotací / Příspěvkem zřizovatele se rozumí finanční podpora /dotace na sociální služby stanovená způsobem výpočtu v souladu s Rozhodnutím SGEI.
 • Finanční objem určený na podporu sociálních služeb je dán výší procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok, jak je uvedeno v příloze zákona o sociálních službách.

Specifika a omezení:

 • Finanční podpora bude vyplacena krajem ve dvou splátkách, na číslo bankovního účtu uvedeného v žádosti o dotaci, první splátka ve výši 60 % v termínu do 30. 4. 2022, druhá ve výši 40 % do 31. 7. 2022.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru