Přeskočit na obsah

Dotační řízení na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji

Dotační řízení k poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvku) z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2024 je určeno pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby, jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2024 a jsou pověřeni k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu.

Příjem žádostí:

 • Žádost o finanční podporu z rozpočtu kraje z prostředků dotace ze státního rozpočtu1 pro rok 2024 je možné zpracovat a podat v termínu: od 16. října do 15. listopadu 2023.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatel sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách); jehož kapacity sociální služby jsou součástí Základní sítě sociálních služeb
  Libereckého kraje na rok 2024.

Typy podporovaných aktivit:

 • Priority kraje pro rok 2024: 
  • Prioritní podpora terénních a ambulantních služeb sociální péče pro uživatele napříč věkovým spektrem, které umožňují život uživatelů služeb v jejich přirozeném prostředí,
  • podpora sociálních služeb určených osobám s duševním onemocněním,
  • podpora sociálních služeb určených osobám s těžkým tělesným postižením způsobeným nemocí centrálního nervového systému a to především roztroušenou sklerózou mozkomíšní nebo jinými nemocemi nervové soustavy, např. Hungtingtonovou nemocí, nebo lidi po úrazu hlavy, páteře apod., a to v progresivní formě a v pokročilém stádiu, kdy již rodina i při další pomoci nezvládne péči v domácím prostředí,
  • podpora šíření zásad a principů paliativní péče v sociálních službách,
  • podpora sociálních služeb, které řeší potřeby osob s neurodegenerativními poruchami, s kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra,
  • podpora odborného personálního zajištění v sociálních službách, zejména pracovníků vykonávajících přímou práci (sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách).

Forma a výše podpory:

 • Finanční objem určený na podporu sociálních služeb je dán výší procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok, jak je uvedeno v příloze zákona o sociálních službách.

Specifika a omezení:

 •  Účelu dotace musí být dosaženo ve lhůtě: ode dne počátku poskytování příslušné sociální služby v roce 2024, nejdříve však od 1. 1. 2024, do 31. 12. 2024.
 • Neinvestiční finanční podpora (dotace / příspěvek zřizovatele) z rozpočtu kraje se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§35 odst. 4 zákona o sociálních službách).

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru