Přeskočit na obsah

Dotační řízení v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji (mimořádné 2. kolo)

Dotační řízení k poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvku) z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2024 je určeno pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby, jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2024 a jsou pověřeni k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu.

Příjem žádostí:

  • Žádost o finanční podporu z rozpočtu kraje z prostředků dotace ze státního rozpočtu pro rok 2024 je možné zpracovat a podat v termínu: od 3. června do 7. června 2024.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatel sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách); jehož kapacity sociální služby jsou součástí Základní sítě sociálních služeb
    Libereckého kraje na rok 2024.
  • Právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby, jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Neinvestiční finanční podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb. Mohou být podpořeny pouze sociální služby, které zohledňuje zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2024–2026 a jeho prováděcí části, tj. může být podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou zařazeny do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2024–2026.

Forma a výše podpory:

  • Míra podpory se řídí Principy a prioritami dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb, které každoročně definuje MPSV a Metodikou pro poskytovatele Libereckého kraje na rok 2024. Součástí tohoto vyhlášení je i příloha („Kritéria hodnocení sociálních služeb – 2024“, dále také „Kritéria 2024“), ve které jsou uvedena kritéria hodnocení sociálních služeb, které žádají o finanční podporu z rozpočtu kraje z prostředků státního rozpočtu dle § 101a odst. 2 zákona o sociálních službách na rok 2024.

Specifika a omezení:

  • Mimořádné 2. kolo dotačního řízení je určeno pro sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2024–2026 od 01. 07. 2024.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru