Přeskočit na obsah

Dotační řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb

Účelová dotace je určena na financování nákladů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 9. 2021 do 9. 9. 2021.

Příjemci podpory:

  • Dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, kterému bylo vydáno rozhodnutí o registraci a právnické či fyzické osobě dle § 84 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., která je zařazena v Síti sociálních služeb Pk pro rok 2021.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelová dotace je určena na navýšení osobních nákladů (v souvislosti s usnesením vlády ze dne 26. 7. 2021) souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem finančních prostředků činí 39,5 mil. Kč a je podmíněný poskytnutím dotace z MPSV ČR.

Specifika a omezení:

  • Účelovou dotaci nelze poskytnout na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru