Přeskočit na obsah

Dotační řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb

Dotace je určena na zajištění dostupnosti sociálních služeb a navýšení kapacit sociálních služeb souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. 7. 2024 do 17. 7. 2024. 

Příjemci podpory:

 • Dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, kterému bylo vydáno rozhodnutí o registraci právnické či fyzické osoby dle § 84 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena pro tyto sociální služby: 
  • osobní asistence § 39 a pečovatelská služba § 40 v rozsahu navýšení, které odpovídá poměrné skutečnosti vykázané péče v 1. pololetí roku 2024,
  • pro služby, které byly zařazeny do Sítě sociálních služeb až v průběhu roku 2024,
  • pro služby, které byly zařazeny v Síti sociálních služeb, ale nemohly podat žádost o dotaci v 1. kole,
  • pro služby, u kterých došlo v souladu se schválenou Sítí sociálních služeb v průběhu roku 2024 ke zvýšení kapacit.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků činí 27,1 mil. Kč.
 • Účelová dotace je poskytována na zajištění činností týkajících se závazku veřejné služby v souladu s uvedeným Rozhodnutím Komise SGEI.

Specifika a omezení:

 • Účelovou dotaci nelze poskytnout na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru