Přeskočit na obsah

Dotační řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb

Dotace je určena na zajištění dostupnosti sociálních služeb a navýšení kapacit sociálních služeb souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 7. 2023 do 17. 7. 2023. 

Příjemci podpory:

  • Dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, kterému bylo vydáno rozhodnutí o registraci právnické či fyzické osoby dle § 84 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelová dotace je určena na navýšení nákladů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem finančních prostředků činí 17,3 mil. Kč.
  • Účelová dotace je poskytována na zajištění činností týkajících se závazku veřejné služby v souladu s uvedeným Rozhodnutím Komise SGEI.

Specifika a omezení:

  • Účelovou dotaci nelze poskytnout na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru