Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotační řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb

elderly-1461424__340
Share Button

Dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. října 2021 do 3. listopadu 2021.

Příjemci podpory:

  • Dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, kterému bylo vydáno rozhodnutí o registraci právnické či fyzické osoby dle § 84 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelová dotace je určena na navýšení osobních nákladů (v souvislosti s usnesením vlády ze dne 26. 7. 2021) souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem finančních prostředků činí 1 480 000 000 Kč (výše bude záviset na účelové dotaci z MPSV, která bude poskytnuta Pardubickému kraji na rok 2022).

Specifika a omezení:

  • Poskytovatel sociální služby musí být pověřen Pardubickým krajem k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU.
  • Žádost pro rok 2022 musí být zpracována a podána oprávněnou osobou výlučně prostřednictvím internetové aplikace MPSV OK služby – Poskytovatel v části žádost o dotaci.
  • Účelovou dotaci nelze poskytnout na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>