Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotační řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb

Share Button

Účelová dotace je určena na financování běžných nákladů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

Příjem žádostí:

  • Žádost o účelovou dotaci je možné podat v termínu od 21. října 2021 do 3. listopadu 2021.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatel sociální služby - fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a právnická a fyzická osoba uvedená v § 84 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče).

Typy podporovaných projektů:

  • Účelová dotace je určena na financování běžných výdajů/nákladů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.
  • Podpora sociálních služeb, které zajišťují pomoc a podporu obyvatelům Pardubického kraje nebo osobám pobývajícím na území Pardubického kraje za účelem jejich sociálního začlenění nebo prevence jejich sociálního vyloučení.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem finančních prostředků: max. 1 050 000 000 Kč (výše závislá na účelové dotaci z MPSV, která bude poskytnuta Pardubickému kraji na rok 2021).

Specifika a omezení:

  • Finanční prostředky budou použity na podporu poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter. 
  • Uznatelný náklad je náklad, který vznikl při poskytování základních činností sociální služby v období od 1. 1. do 31. 12. 2021 a není vymezen jako neuznatelný.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>