Přeskočit na obsah

Dotační řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb

Účelová dotace je určena na financování běžných nákladů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

Příjem žádostí:

  • Žádost o účelovou dotaci je možné podat v termínu od 21. října 2021 do 3. listopadu 2021.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatel sociální služby — fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a právnická a fyzická osoba uvedená v § 84 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče).

Typy podporovaných projektů:

  • Účelová dotace je určena na financování běžných výdajů/nákladů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.
  • Podpora sociálních služeb, které zajišťují pomoc a podporu obyvatelům Pardubického kraje nebo osobám pobývajícím na území Pardubického kraje za účelem jejich sociálního začlenění nebo prevence jejich sociálního vyloučení.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem finančních prostředků: max. 1 050 000 000 Kč (výše závislá na účelové dotaci z MPSV, která bude poskytnuta Pardubickému kraji na rok 2021).

Specifika a omezení:

  • Finanční prostředky budou použity na podporu poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter. 
  • Uznatelný náklad je náklad, který vznikl při poskytování základních činností sociální služby v období od 1. 1. do 31. 12. 2021 a není vymezen jako neuznatelný.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru