Přeskočit na obsah

Dotační řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb

Dotace je poskytována na podporu sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter, poskytovaných uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 1. 11. 2019.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zařazeni v Síti SK, jsou označeni znaménkem +/+.

Typy podporovaných aktivit:

  • 1. Služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství – ambulantní a terénní forma služby,
  • 2. služby sociální prevence – pobytová a ambulantní forma služby s lůžkovou kapacitou,
  • 3. služby sociální péče – ambulantní a terénní forma služby,
  • 4. služby sociální péče – tísňové péče,
  • 5. služby sociální péče – pobytová forma služby.

Forma a výše podpory:

  • Výpočet finanční podpory stanovený jednotným nediskriminujícím způsobem (objektivizovaným výpočtem) pro všechny poskytovatele sociálních služeb bez ohledu na jejich právní formu.1 Výše finanční podpory příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem nebo hlavním městem Prahou je stanovena stejným jednotným výpočtem jako v případě ostatních poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby na území Středočeského kraje či pro občany SK.

Specifika a omezení:

  • Dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách) a na úhradu 100% skutečných nákladů konkrétní sociální služby.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru