Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotační stipendijní program za účelem stabilizace nelékařského zdravotnického personálu v nemocnicích zřizovaných Jihomoravským krajem.

health-1476765__340
Share Button

Dotace na podporu posílení zájmu studentů o nelékařské zdravotnické obory a zajištění kvalifikovaných zdravotních služeb obyvatelstvu v nemocnicích zřizovaných Jihomoravským krajem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 06. 03. do 23. 03. 2020.

Příjemci podpory:

 • Žadatel o zařazení do stipendijního programu může být pouze student studující zdravotnické nelékařské obory akreditované MŠMT.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program 1 1. – Student střední zdravotnické školy studující čtyřletý maturitní obor, např. obor zdravotnický asistent (praktická sestra), ošetřovatel.
 • Program 2 2.  – Student vyšší odborné školy zdravotnické studující tříletý obor zakončený absolutoriem s diplomem, např. obor diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra, diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaný radiologický asistent.
 • Program 3 3. -  Student vysoké školy studující bakalářský program zakončen státní bakalářskou zkouškou, např. obor všeobecná sestra, ošetřovatelství, porodní asistence, fyzioterapie, ergoterapie, radiologický asistent.

Forma a výše podpory:

 • Program 1 • Stipendium je určeno pro studenty 4. ročníku studující čtyřletý maturitní obor ukončený maturitní zkouškou.
 • Výše stipendia ve 4. ročníku: 30 000 Kč za 2. pololetí školního roku 2019/2020.
 • Program 2 • Stipendium je určeno pro studenty 3. ročníku studující tříletý obor zakončený absolutoriem s diplomem.
 • Výše stipendia ve 3. ročníku: 40 000 Kč za 2. pololetí akademického roku 2019/2020.
 • Program 3 • Stipendium je určeno pro studenty 3. ročníku studující bakalářský program zakončen státní bakalářskou zkouškou.
 • Výše stipendia ve 3. ročníku: 40 000 Kč za 2. pololetí akademického roku 2019/2020.

Specifika a omezení:

 • SZ dotace mohou být hrazeny pouze uznatelné výdaje projektu. Uznatelnými výdaji se rozumí výdaje spojené se studiem, praxí a výkonem povolání po dobu oprávněnosti čerpat dotaci, tj. do 31. 12. 2020.
 • Stipendium bude poskytováno stipendistovi v rámci jednorázové platby na jím určený bankovní účet, a to ve lhůtě do 30ti dnů od uzavření smlouvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>