Přeskočit na obsah

Dotační stipendijní program za účelem stabilizace nelékařského zdravotnického personálu v nemocnicích zřizovaných Jihomoravským krajem

Dotace na podporu posílení zájmu studentů o nelékařské zdravotnické obory a zajištění kvalifikovaných zdravotních služeb obyvatelstvu v nemocnicích zřizovaných Jihomoravským krajem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 02. 2023 do 28. 02. 2023, 16:00.

Příjemci podpory:

 • Žadatel o zařazení do stipendijního programu může být pouze student studující zdravotnické nelékařské obory akreditované MŠMT: 
  • student střední zdravotnické školy v rámci čtyřletého maturitního oboru, který úspěšně ukončil první pololetí čtvrtého ročníku studia,
  • studentem vyšší odborné zdravotnické školy v rámci tříletého studia, který úspěšné ukončil první pololetí třetího ročníku studia,
  • studentem vysoké školy v rámci bakalářského programu, který je v šestém semestru studia.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program 1
 • 1. Student střední zdravotnické školy studující čtyřletý maturitní obor, např. obor zdravotnický asistent (praktická sestra), ošetřovatel.
 • Program 2
 • 2. Student vyšší odborné školy zdravotnické studující tříletý obor zakončený absolutoriem s diplomem, např. obor diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra, diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaný radiologický asistent.
 • Program 3
 • 3. Student vysoké školy studující bakalářský program zakončen státní bakalářskou zkouškou, např. obor všeobecná sestra, ošetřovatelství, porodní asistence, fyzioterapie, ergoterapie, radiologický asistent.

Forma a výše podpory:

 • Program 1
  • Stipendium je určeno pro studenty 4. ročníku studující čtyřletý maturitní obor ukončený maturitní zkouškou
  • Výše stipendia ve 4. ročníku: 30 000 Kč za 2. pololetí školního roku 2022/2023.
 • Program 2
  • Stipendium je určeno pro studenty 3. ročníku studující tříletý obor zakončený absolutoriem s diplomem
  • Výše stipendia ve 3. ročníku: 40 000 Kč za 2. pololetí akademického roku 2022/2023.
 • Program 3
  • Stipendium je určeno pro studenty 3. ročníku studující bakalářský program zakončený
   státní bakalářskou zkouškou
  • Výše stipendia ve 3. ročníku: 40 000 Kč za 2. pololetí akademického roku 2022/2023.

Specifika a omezení:

 • Z dotace mohou být hrazeny pouze uznatelné výdaje projektu. Uznatelnými výdaji se rozumí výdaje spojené se studiem, praxí a výkonem povolání po dobu oprávněnosti čerpat dotaci, tj. do 31. 12. 2023.
 • Stipendium bude poskytováno stipendistovi v rámci jednorázové platby na jím určený bankovní účet, a to ve lhůtě do 30ti dnů od uzavření smlouvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru