Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotační titul města Pelhřimova – financování výkonnostního sportu

basketball-1474505_960_720
Share Button

Dotace na podpora sportovních aktivit na území města Pelhřimova prostřednictvím dotací dlouhodobě fungujícím organizacím.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 03. 2022 do 31. 03. 2022.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být právnická osoba se sídlem na území města Pelhřimova a jeho místních částí.
  • Rozhodující činnost žadatele je orientována na aktivity v oblasti výkonnostního sportu.
  • Žadatel musí být registrován u sportovního svazu. Registrace u příslušných sportovních svazů se řídí platnými svazovými předpisy.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem je podpora účasti žadatele v příslušných sportovních soutěžích s ohledem na kvalitu a úroveň soutěže (počet postupových soutěží), finanční náročnost soutěže, tradici sportovního odvětví v městě Pelhřimov.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na financování výkonnostního sportu v každém jednotlivém případě je stanovena ve výši 2 000 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast financování činnosti pro žadatele o dotaci je stanovena ve výši 30 % z celkových nákladů dle účetních výkazů k 31. 12. příslušného kalendářního roku.
  • O výši dotace poskytnuté jednotlivým žadatelům rozhoduje Rada města Pelhřimova nebo Zastupitelstvo města Pelhřimova v souladu se zákonem o obcích.

Specifika a omezení:

  • Příjemce dotace nesmí dotaci ani její část poskytnout jiným fyzickým nebo právnickým osobám.
  • Dotace lze použít na stanovený účel v období od 1. 1. – 31. 12. příslušného kalendářního roku, na který je dotace požadována.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>