Přeskočit na obsah

Dotační titul — Program transformační spolupráce na rok 2020

Ministerstvo zahraničních věcí ČR poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů Programu transformační spolupráce, jejímž cílem je rozvoj a stabilizace politických systémů založených na demokratických principech a respektu k lidským právům.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 14. 10. 2019 ve 14.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, ústavy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem této výzvy je výběr projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty (viz bod II.) v těchto oblastech: 
  • a) občanská společnost, včetně obránců lidských práv;
  • b) svoboda projevu a přístupu k informacím, včetně svobody médií;
  • c) rovná politická a veřejná participace;
  • d) budování institucí právního státu;
  • e) rovnost a nediskriminace
  • f)  ochrana lidských práv v tématech spojených se zaměstnaností a životním prostředím.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu, činí předběžně 28 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 90 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu, v případě víceletých projektů do výše 90 % celkových nákladů projektu v každém jednotlivém roce.

Specifika a omezení:

 • O dotaci lze žádat na projekty realizované v těchto prioritních zemích Programu TRANS: Arménie, Myanmar/Barma, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kosovo, Kuba, Moldavsko, Srbsko, Ukrajina a pilotně i Vietnam.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru