Přeskočit na obsah

Dotačního programu na podporu primární péče — Moravskoslezský kraj

Dotace na podporu vzniku a vybudování nových ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost a zubních lékařů a zlepšení dostupnosti primární péče obyvatelům Moravskoslezského kraje. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. 2023 do 31. 3. 2023.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby nebo právnické osoby:
  • a) kterým bylo v letech 2022 a 2023 uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oborech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a zubní lékařství,
  • b) které hodlají poskytovat zdravotní služby v oborech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a zubní lékařství a splní předpoklady k poskytování nejpozději do konce kalendářního roku 2023.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem tohoto dotačního programu je podpora vzniku a vybudování nových ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost a zubních lékařů a zlepšení dostupnosti primární péče obyvatelům Moravskoslezského kraje. 
 • Důvodem podpory je udržet poskytování zdravotních služeb v oborech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a zubní lékařství v místech, kde je dostupnost primární péče omezena. 
 • Dotační program je určen na podporu projektů zaměřených na zajištění věcného a technického vybavení nově vzniklých ordinací nebo ordinací, v nichž došlo ke generační obměně.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt je 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt je 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu bude zahájena nejdříve dne 1. 1. 2022, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2023.
 • Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru