Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Drobné vodohospodářské akce – Moravskoslezský kraj

building-585459__340
Share Button

Dotace na podporu projektů zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod, zásobování obyvatel pitnou vodouza účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 1. 2021 do 25. 1. 2021.

Příjemci podpory:

 • Obce s počtem obyvatel do 2 000,
 • obce s počtem obyvatel od 2 001 do 5 000, řeší-li projekt odvádění a čištění odpadních vod nebo zásobování obyvatel pitnou vodou v území s počtem obyvatel do 500.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na řešení:
  • a) problémů s odváděním a čištěním odpadních vod,
  • b) zásobování obyvatel pitnou vodou,

  za účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel kraje.

 • Projektem se pro účely tohoto programu rozumí výstavba, rozšíření nebo rekonstrukce:
  • čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí; v případě nové výstavby kanalizační sítě může být předmětem dotace pouze kanalizace splašková,
  • vodovodních sítí a vodárenských objektů,
  • vodohospodářské infrastruktury uvedené pod písm. a. a b. v tomto odstavci realizované současně v jedné lokalitě.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše poskytnuté dotace na projekt je 5 000 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 75 %.
 • Příjemce je povinen podílet se vlastními finančními prostředky ve výši minimálně 10 % uznatelných nákladů realizovaného projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci tohoto programu předložit nejvýše jednu žádost o poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>