Přeskočit na obsah

DZS — Projekty institucionální spolupráce

Podpora projektů, které mají posílit internacionalizaci a spolupráci mezi partnerskými institucemi a měly by mít také dopad na výuku. Cílem je aplikovat nové výukové metody a postupy, které budou lépe reagovat na potřeby studentů a žáků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 16. 2. 2022, 15:00 SEČ.

Příjemci podpory:

 • České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
 • České instituce terciárního vzdělávání s ECHE (Erasmus Charter for Higher Education)

Typy podporovaných aktivit:

 • Projekty mají posílit institucionální spolupráci mezi českými institucemi a institucemi z  donorských zemí na všech úrovních vzdělávání. Zvláštní důraz je přitom kladen na témata demokracie, aktivního občanství a inkluzivního vzdělávání.
 • Inovovat a vytvářet kurikula, společné studijní programy a kurzy.
 • Pořádat aktivity vzájemného učení (workshopy, semináře, kulaté stoly), kde budou zaměstnanci zapojených institucí sdílet inovativní metody a příklady dobré praxe ve vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu pro jeden projekt je stanovena na 490 000 Kč.
 • Maximální výše grantu pro jeden projekt je stanovena na 3 675 000 Kč.
 • Míra podpory 100 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Výstupy projektu jsou například učební plány, společné studijní programy, výukové materiály, studie, workshopy, uspořádané aktivity vzájemného učení a vyzkoušení nových metod ve výuce.

 • Projekty zaměřené na demokracii, aktivní občanství a inkluzivní vzdělávání budou upřednostněny ve výběrovém procesu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru