Přeskočit na obsah

EFEKT — Výzva č. NPO 3/2022 — Komponenta 2.5.3 Mobilní energetické a konzultační středisko M‑EKIS

Dotace je určena na podporu poradenské a konzultační služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele, včetně zpracování Návrhu energeticky úsporného opatření (NEO).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 7. 2022 do 31. 7. 2022 .

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba podnikající.
 • Spolky Místních akčních skupin.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena na podporu poradenské a konzultační služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele, včetně zpracování Návrhu energeticky úsporného opatření (NEO).
 • Cíl dotace:
  • Zvýšit povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji;
  • Propagovat individuální a národní přínos energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele
  • Zvýšit informovanost v oblasti inovativních technologií a postupů ke zvýšení efektivnosti užití energie a vyššího užívání obnovitelných a druhotných zdrojů.
  • Informovat o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů podpor a dalších možnostech financování
  • Informovat veřejnost o možných a vhodných energeticky úsporných opatřeních na konkrétních nemovitostech a o dostupných finančních podporách pro realizaci energeticky úsporných projektů v rámci programů podpor formou Zpracování návrhu energeticky úsporného opatření (NEO).

Forma a výše podpory:

 • Alokace finančních prostředků na danou výzvu 20 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace 400 000 Kč.
 • Maximální výše uznatelných nákladů 100 %.

Specifika a omezení:

 • Na období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.
 • Žádosti se podávají online prostřednictvím portálu AIS MPO.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru