Přeskočit na obsah

EFEKT — Výzva č. NPO 3/2023 Mobilní energetická konzultační a informační střediska (M‑EKIS)

Dotace je určena na podporu předprojektové přípravy ve formě poradenské a konzultační služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele a zpracování Návrhu energeticky úsporného opatření (NEO).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 4. 2023 do 30. 9. 2025.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba podnikající.
 • Místní akční skupina ve formě spolku, obecně prospěšné společnosti nebo ústavu (v rámci 1 žádosti povinnost nominovat 1 poradce).

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena na podporu předprojektové přípravy ve formě poradenské a konzultační služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele a zpracování Návrhu energeticky úsporného opatření (NEO).
 • Zvýšit povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji;
 • Propagovat individuální a národní přínos energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele.
 • Informovat o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů podpor a dalších možnostech financování.
 • Informovat veřejnost o možných a vhodných energeticky úsporných opatřeních na konkrétních nemovitostech formou Zpracování návrhu energeticky úsporného opatření (NEO).

Forma a výše podpory:

 • Alokace finančních prostředků na danou výzvu 40 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 600 000 Kč.
 • Max. výše způsobilých výdajů 100 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí doložit splnění minimálně jedné z následujících kvalifikací poradce:
  • energetický specialista s oprávněním dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, §10, odst. 1, písm. a) nebo b);
  • energetický specialista s oprávněním dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, §10, odst. 1, písm. c) nebo d) + dokončené vysokoškolské vzdělání v oboru, který stvrzuje znalostní předpoklady žadatele nutné pro plnění předmětu dotace;
  • autorizovaný inženýr, stavitel, architekt nebo technik v příslušném technickém oboru, který stvrzuje znalostní předpoklady žadatele pro plnění předmětu dotace; 
  • soudní znalec v příslušném oboru, který stvrzuje znalostní předpoklady žadatele nutné pro plnění předmětu dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru