Přeskočit na obsah

EFEKT — Výzva č. NPO 4/2022 — Komponenta 2.5.3 Návrh energetických opatření NEO

Dotace je určena na podporu předprojektové přípravy ve formě dokumentu Návrh energeticky úsporných opatření, který zpracuje pouze schválený poradce EKIS.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. 10. 2022 do 31. 11. 2022.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být pouze subjekt, který je schváleným EKIS pro rok 2022.
 • NEO smí zpracovat pouze schválený poradce EKIS, který má minimálně jednu z následujících kvalifikací:
  • energetický specialista s oprávněním dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, §10, odst. 1, písm. a) nebo b);
  • energetický specialista s oprávněním dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, §10, odst. 1, písm. c) nebo d) a zároveň dokončené vysokoškolské vzdělání v příslušném technickém oboru;
  • autorizovaný inženýr, stavitel nebo technik v příslušném oboru;
  • soudní znalec v příslušném oboru.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena na podporu předprojektové přípravy ve formě dokumentu Návrh energeticky úsporných opatření, který zpracuje pouze schválený poradce EKIS.
 • NEO je určen vlastníkům rodinných a bytových domů a musí splňovat náležitosti určené metodickým pokynem.
 • Informovat veřejnost o možných a vhodných energeticky úsporných opatřeních na konkrétních nemovitostech a o dostupných finančních podporách pro realizaci energeticky úsporných projektů v rámci programů podpor.

Forma a výše podpory:

 • Alokace finančních prostředků na danou výzvu 16 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč.
 • Maximální výše uznatelných nákladů činí 100 %.

Specifika a omezení:

 • Forma dotace: Jednoletá dotace vyplácená formou ex post.
 • Na období: 1. 7. 2022 – 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru