Přeskočit na obsah

EFEKT Výzva č. NPO 4/2023 — Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin (EnKo MAS)

Dotace na podporu koordinační a osvětové služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 10. 2023 do 30. 9. 2025.

Příjemci podpory:

  • Fyzická osoba podnikající.
  • Místní akční skupina ve formě spolku, obecně prospěšné společnosti nebo ústavu (v rámci 1 žádosti je povinnost nominovat alespoň 1 koordinátora).

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace je určena na podporu koordinační a osvětové služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele.
  • EnKo MAS je tvořeno alespoň 1 koordinátorem.
  • Koordinátor EnKo MAS nesmí být zároveň poradcem EKIS nebo M‑EKIS.

Forma a výše podpory:

  • Alokace finančních prostředků na danou výzvu 25 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace 250 000 Kč.
  • Maximální výše způsobilých výdajů 100 %.

Specifika a omezení:

  • Na období: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru