Přeskočit na obsah

EFEKT — Výzva č. NPO 4/2024 — Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu

Dotace na snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek státu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat : od 1. 2. 2024 do 31. 10. 2025 nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Organizační složka státu

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora je určena na komplexní revitalizaci budov organizačních složek státu s cílem snížení konečné spotřeby energie a dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů min. ve výši 30 %.
  • a) Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy;
  • b) Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje;
  • c) Realizace systémů využívajících odpadní teplo;
  • d) Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla;
  • e) Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie;
  • f) Instalace solárně-termických kolektorů;
  • g) Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí např.:
   • rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání, zavádění efektivních systémů hospodaření s energií a technologií s vazbou na aktivní energetický management, rekonstrukce předávacích stanic tepla.

Forma a výše podpory:

 • Alokace finančních prostředků na danou výzvu 2 300 000 000 Kč.
 • Podpora bude poskytována formou dotace do výše 100 % celkových způsobilých výdajů s maximální hranicí způsobilých výdajů ve výši 20 500 Kč/GJ úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů.

Specifika a omezení:

 • Realizace investiční akce nejpozději do 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru