Přeskočit na obsah

EFEKT Výzva č. NPO 5/2022 — Zvyšování odborných kompetencí Místních akčních skupin v oblasti energetických úspor

Dotace na odborné vzdělávání Místních akčních skupin a zvyšování odborných kompetencí v oblasti energetických úspor a jejich dosahování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 10. 2022 do 18. 11. 2022.

Příjemci podpory:

 • Národní síť Místních akčních skupin České republiky z.s. nebo Místní akční skupina ve formě spolku, obecně prospěšné společnosti nebo ústavu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Odborné vzdělávání Místních akčních skupin a zvyšování odborných kompetencí v oblasti energetických úspor a jejich dosahování.
 • Vzdělávání bude prováděno povinně v následujících oblastech:
  • Zvyšování odborných technicko – administrativních kompetencí pracovníků Místních akčních skupin za účelem dosažení minimálních požadavků pro vstup do sítě Energetických koordinátorů Místních akčních skupin (EnKo MAS), případně do sítě Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS);
 • Odborné vzdělávání v následujících tématech:
  • a. Aktuální legislativní normy a jejich novelizace v oblasti energetických úspor, obnovitelných zdrojů energie a povinnosti z norem vyplývající;
  • b. Dostupné dotační příležitosti (Program EFEKT III, Nová zelená úsporám, Národní plán obnovy, Modernizační fond aj.);
  • c. Dosavadní tuzemská a zahraniční dobrá praxe v oblasti energetických úspor a jejich dosahování.
  • Vzdělávání musí probíhat v rámci celoživotního profesního vzdělávání a musí být zakončené závěrečnou zkouškou.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů 100 %.

Specifika a omezení:

 • Podpořeny budou pouze projekty bez vložného, tj. bez vstupného a dalších poplatků kladených na účastníky vzdělávání.
 • Na období: 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 (nejzazší termín dokončení akce).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru