Přeskočit na obsah

EFEKT — Výzva č. NPO 5/2023 — Vytvoření platformy pro online vzdělávání ke zvýšení odbornosti personálních kapacit na instalaci obnovitelných zdrojů energie ( fotovoltaika, tepelná čerpadla)

Dotace je určena na vytvoření digitální platformy pro on-line vzdělávání ke zvýšení odbornosti personálních kapacit na instalaci obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika, tepelná čerpadla).

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 4. 7. 2023 do 31. 8. 2023.
 • Z důvodu technické chyby při podávání žádosti prodlouženo do 10. 9. 2023, 23:59.

Příjemci podpory:

 • Veřejnoprávní právnické osoby – spolek, zájmové sdružení, zájmové sdružení právnických osob, obecně prospěšná společnost, příspěvková organizace, státní podnik, obec, město, městys, městská část, statutární město, svazek obcí, školská právnická osoba, vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení,
 • obchodní korporace – akciová společnost, družstvo, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vytvoření vzdělávací platformy pro zvýšení odbornosti personálních kapacit na zajištění zvýšení počtu instalací obnovitelných zdrojů energie a její základní naplnění.
 • Projekt zahrnuje následující povinné dílčí části:
  • vytvoření softwarového a datového prostředí,
  • vytvoření souborů technických podkladů vhodných pro nahrání do datového prostředí,
  • vytvoření manuálu pro zaškolení zájemců o umístění produktů z řad dodavatelů výrobků, realizačních společností atd.,
  • semináře/webináře pro zvyšování odborných znalostí/zkušeností realizátorů instalací OZE a jejich zaškolení (a dalších) zájemců o využití online vzdělávání,
  • vytvoření webové stránky projektu,
  • správa a provoz projektu.

Forma a výše podpory:

 • Alokace finančních prostředků na danou výzvu: 9,8 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace: 4,9 mil. Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 100 %.

Specifika a omezení:

 • Na období: 1. 6. 2023 – 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru