Přeskočit na obsah

EFEKT Výzva č. NPO 6/2022 — Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin

Dotace je určena na podporu koordinační a osvětové služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 10. 2022 do 31. 12. 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba podnikající.
 • Místní akční skupina ve formě spolku, obecně prospěšné společnosti, ústavu nebo ústavu (v rámci 1 žádosti je povinnost nominovat alespoň 1 koordinátora).

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena na podporu koordinační a osvětové služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele.
 • Žadatel musí doložit splnění minimálně jedné z následujících kvalifikací koordinátora:
  • úspěšné absolvování vzdělávacího kurzu organizovaného Národní sítí Místních akčních skupin České republiky z.s. nebo Místní akční skupinou v rámci systému celoživotního profesního vzdělávání („upskilling“) zakončené závěrečnou zkouškou v posledních 5 kalendářních letech;
  • vhodné vzdělání a doložení příslušné min. 3leté praxe v oblasti koordinace energeticky úsporných projektů, poradenství v oblasti energetiky, dotační asistence u energeticky úsporných projektů nebo obdobném směru;
  • energetický specialista s oprávněním dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, §10, odst. 1, písm. c) nebo d) + dokončené vysokoškolské vzdělání v oboru, který stvrzuje znalostní předpoklady žadatele nutné pro plnění předmětu dotace;
  • autorizovaný inženýr, stavitel nebo technik v příslušném technickém oboru, který stvrzuje znalostní předpoklady žadatele pro plnění předmětu dotace;
  • soudní znalec v příslušném oboru, který stvrzuje znalostní předpoklady žadatele nutné pro plnění předmětu dotace.

Forma a výše podpory:

 • Alokace finančních prostředků na danou výzvu 10 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí 150 000 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů 100 %.

Specifika a omezení:

 • Na období: 1. 1. 2022 – 30. 12. 2025.
 • Koordinátor EnKo MAS nesmí být zároveň poradcem EKIS nebo M‑EKIS.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru