Přeskočit na obsah

Ekofond města Zlína Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území statutárního města Zlína.

Příjem žádosti:

 • Příjem žádostí je od 01. 04. 2023 od 8:00 hodin – 31. 05. 2023 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Dotace jsou poskytovány fyzickým podnikajícím osobám a právnickým osobám.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Nákup materiálu, souvisejícího s projektem či akcí.
 • b) Nákup technických prostředků souvisejících přímo s pozorováním přírody a na výukové programy.
 • c) Soutěže EVVO.
 • d) Úhrada služeb související s projektem či akcí EVVO.
 • e) Budování naučných stezek a informačních tabulí.
 • f) Výukové programy EVVO.

Forma a výše podpory:

 • Objem peněžních prostředků v programu je 100 000 Kč.
 • Dotace je poskytována do výše maximálně 75 % skutečně vynaložených nákladů, maximálně však do výše 50 000 Kč na každý projekt či akci.
 • e) Max. výše činí 50 % vynaložených nákladů max. však do výše 25 000 Kč na každý projekt či akci.

Specifika a omezení:

 • Rozhodnutí o žádosti bude žadatelům doručeno do 30. 7. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru