Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Ekofond města Zlína „Odkanalizování objektů“

cat-2400501__340
Share Button

Dotace je určena pro občany Zlína k podpoře ekologických aktivit (domovní čistírna, kanalizační sítě pro skupinu RD). 

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí je od 1. 4. 2022 od 8:00 hodin do 31. 8. 2022 do 14:00 hodin.

Příjemce podpory:

 • Fyzická nepodnikající osoba.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace je poskytována na:
  • a) Stavbu kanalizační přípojky k veřejné kanalizaci zakončené na centrální čistírně odpadních vod, která nahradí původní odkanalizování objektu do septiku nebo jímky na vyvážení nebo do domovní čistírny odpadních vod.
  • b) Stavbu domovní čistírny odpadních vod, která nahradí původní odkanalizování objektu do septiku nebo jímky na vyvážení, a to v odloučených lokalitách, kde se nepočítá s výstavbou veřejné kanalizace.
  • c) Stavbu kanalizační sítě společné pro skupinu rodinných domů (RD), která nahradí původní odkanalizování jednotlivých objektů do septiků nebo jímek na vyvážení. Kanalizace musí být buď zaústěna do společné čistírny odpadních vod (ČOV) nebo napojena na kanalizaci jiného subjektu, zakončenou na centrální ČOV. Dotace bude poskytnuta jednak každému vlastníkovi takto odkanalizovaného objektu na úsek kanalizace vedoucí od jeho RD, jednak na společnou část kanalizace.

Forma a výše podpory:

 • Objem peněžních prostředků v programu je 200 000 Kč.
 • Dotace se poskytuje ve výši 50 % skutečně vynaložených nákladů (max. 20 000 Kč).

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje až po realizaci kanalizační přípojky nebo ČOV.
 • Na dotaci mají nárok pouze občané Zlína (nepodnikatelské subjekty).
 • Na dotaci nemají nárok žadatelé, kteří vybudovali domovní čistírnu odpadních vod nebo se napojili na veřejnou kanalizaci v rámci novostavby domu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>