Přeskočit na obsah

Energion – Podpora energeticky úsporných opatření v Jihomoravském kraji

Cílem dotačního programu je přispět ke snížení rizika energetické chudoby a k rozvoji moderního energetického systému na území Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je od 12. 02. 2024 od 8.00 hod. do 28. 06. 2024 do 14.00 hod. pro dvě kola výzev.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být:
  • a) obec s méně než 5 000 obyvateli (stav k 01. 01. 2023), která se nachází v územním obvodu Jihomoravského kraje,
  • b) obec s 5 000 a více obyvateli (stav k 01.01.2023), která se nachází v územním obvodu Jihomoravského kraje,
  • c) městská část statutárního města Brna,
  • d) dobrovolný svazek obcí, jehož sídlo a převážná většina členských obcí se nachází v územním obvodu Jihomoravského kraje,
  • e) příspěvková organizace zřizovaná obcí se sídlem v územním obvodu Jihomoravského kraje,
  • f) místní akční skupina, jejíž převážná část území se nachází v Jihomoravském kraji,
  • g) jiná právnická osoba, která má své sídlo v územním obvodu Jihomoravského kraje a splňuje všechny uvedené podmínky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem dotačního programu je podpora realizace energeticky úsporných opatření, přípravy projektů a rozvoj lidských zdrojů v oblasti energetiky a energetické transformace.
 • Cílem dotačního programu je přispět ke snížení rizika energetické chudoby a k rozvoji moderního energetického systému na území Jihomoravského kraje, ale především představit efektivní možnost, jak zvýšit angažovanost zainteresovaných subjektů a motivovat je ke snahám dosáhnout uhlíkové neutrality výrobou energie z obnovitelných zdrojů, na které se budou podílet skupiny občanů, obce či další komunity.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Jihomoravského kraje pro realizaci dotačního programu činí 5 000 000 Kč.
 • Rozhodnutí o konkrétní výši peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Jihomoravského kraje pro realizaci dotačního programu je v plné kompetenci Zastupitelstva Jihomoravského kraje.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 25 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 150 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu činí u projektů, které žadatel bude spolufinancovat:
  • a) pouze ze svých vlastních zdrojů, max. 70 % celkových uznatelných výdajů projektu,
  • b) z dalších (cizích) zdrojů (např. z národních dotačních programů, fondů EU), max. 50 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů projektu; zbytkovou částí celkových uznatelných výdajů projektu se rozumí celkové uznatelné výdaje projektu po odečtení uznatelných výdajů projektu hrazených z dalších (cizích) zdrojů.

Specifika a omezení:

 • . Uznatelné výdaje projektu musí vzniknout v době od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru